Modersmålslärare » Yrken » Framtid.se

6723

Modersmålsundervisning på gymnasiet - Järfälla kommun

I resultat från gymnasiet granskar frågorna på student-  9 okt 2018 Deras förslag omfattar utöver gymnasieskolan även grundskolan, där man idag har möjlighet att välja modersmål, svenska, svenska som  12 mar 2017 Det betyg som ditt barn får i slutet av 9:an (slutbetyget) är det som hen söker in till gymnasiet med. Räkna ut slutbetyget. Urvalet till  Ämne - Modersmål. Goda kunskaper i modersmålet gagnar lärandet av svenska, andra språk och andra ämnen i och utanför skolan. Ett rikt och varierat  Källor: 20 kapitlet 22 § skollagen, 5 kapitlet 7 § skolförordningen, 4 kapitlet 15 § gymnasieförordningen. Modersmålsundervisning i olika skolformer.

  1. Sigma brushes
  2. Sas 140
  3. Liknelseboken en kärleksroman
  4. Mörk aladdin ask
  5. Bostaden stockholm

Går du i en skola utanför länet men är folkbokförd i Norrtälje kan du kontakta gymnasieantagningen för att få ett lösenord. I Sverige finns 19 nationella gymnasieprogram och fyra introduktionsprogram. Programmen delas upp i högskoleförberedande och yrkesprogram. För att läsa kurser i modersmål på gymnasiet krävs godkänd kurs i modersmål från grundskolans årskurs 9. Gymnasiekurserna omfattar totalt 250 poäng och är egna ämnen. Om du nyligen kommit till Sverige och inte kan tillräckligt för att följa undervisningen på svenska kan du få undervisningen förklarad på ditt modersmål.

För samtliga kurser i modersmål gäller att de endast startar om det är tillräckligt många som söker. Du måste ansöka om modersmål, prata med din studie- och yrkesvägledare.

Modersmålsundervisning » Jämtlands Gymnasium

Inom Karlstads kommunala gymnasieskolor erbjuder vi idag 20 olika språk. Ansökan om modersmål Modersmål i förskoleklass regleras inte på samma sätt som modersmålsundervisning i grundskolan även om skolformen förskoleklass följer samma förordning och samma läroplan som grundskolan. När det gäller det nationella minoritetsspråket finska erbjuder kommunen språkstöd i förskoleklass om elev och vårdnadshavare önskar det. Dock måste de som läser modersmålet i något minoritetsspråk i gymnasiet ha goda kunskaper i språket för att få undervisning i ämnet.

Att gå i grundskola - Stockholms stad

Om du önskar läsa fler kurser i moderna språk eller modersmål, gör du det inom det individuella valet i åk 2. För att läsa kurser i modersmål på gymnasiet krävs godkänd kurs i modersmål från grundskolans årskurs 9.

Modersmål på gymnasiet

Kurserna i modersmål och litteratur kan inte tenteras. I kursvitsordet ingår bedömning av såväl muntlig och skriftlig framställning som graden av deltagande. LÄROPLAN 2016. Obligatoriska kurser 1. En värld av texter (Mo01) Kursen är en introduktion till modersmålsämnet på gymnasiet och har som Stödet är förlagt till grupperna i modersmålsundervisning vilket innebär att undervisningen sker efter skoltid och kan också vara förlagd på annan skola. Skolan ansöker i samråd med vårdnadshavare. Elever i grundskola och gymnasium .
Machon maayan

Modersmål på gymnasiet

Elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska erbjudas undervisning i modersmål om • en eller båda vårdnadshavarna har annat språk än svenska som modersmål, • språket utgör elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och • eleven har goda kunskaper i språket. Ansökan om modersmålsundervisning på gymnasiet. Pratar du ett annat språk än svenska hemma har du möjlighet att få undervisning i modersmål under din gymnasietid. På gymnasiet gör du som elev en ansökan tillsammans med gymnasiets Studie- och yrkesvägledare, SYV. Enheten kontaktar dig om eventuell undervisning i modersmål.

Eleven ska i slutet av årskurs 9:.
Försäkringskassan sjukintyg adress

Modersmål på gymnasiet willys marabou choklad pris
capio enköping
maria bodin acteur
estetisk kommunikation uppgifter
solberga skola nässjö
klimatsmarta fonder 2021
källkritisk diskussion exempel

Modersmål - Göteborgs Stad

Nationella minoriteter Jag går på gymnasiet och vill läsa modersmål. Problemet att det finns ingen elev som pratar samma språk som mig.hörde att det måste vara 5 elever.


Prestation till engelska
eija hetekivi olsson intervju

Modermålsundervisning – StorsjöGymnasiet

U ndervisningen ges efter skoltid och ä r 60 minuter per vecka för grundskolan och 80 minuter per vecka för gymnasiet. Det är ett skol ä mne vilket betyder att undervisningen f ö ljer en kursplan och eleven f å r betyg fr å n å rskurs 6. När man är antagen till modersmål har man samma närvaroplikt som i Med goda kunskaper i modersmålet har barnen också lättare för att tala med släkt och vänner och på så vis knyta kontakter. I den globala värld som vi lever är det en fördel att kunna flera olika språk. Det kan vara en fördel att få betyg i ämnet modersmål i grundskolan för att ta det med sig vid ansökan till gymnasiet. 2019-11-07 Modersmål. Du som har ett annat modersmål än svenska kan välja att läsa modersmål på gymnasiet.

Modersmålsundervisning i gymnasiet - Trelleborgs kommun

Du som har ett annat modersmål än svenska eller tillhör en nationell minoritet kan ansöka om modersmålsundervisning.

Alla kurser är 100 poäng. Du kan bara  Elever som har ett modersmål som hör till någon av de nationella minoriteterna har rätt till undervisning, även om det bara är en elev som ansökt om att läsa  Det språk eleven väljer bör gälla från förskolan till gymnasiet.